“Why did Orpheus turn back?

“The City in Crimson Cloak” is a very old book, I wrote it 20 years ago, when I was 30 years old. I was still a young woman, and almost dying. After my return from Rio I became very ill, I was starving to death for a reason no doctor could find out. Later on I was diagnosed with cancer, but I did not know the reason. So confrontation with death and mortality was very real.

http://www.specimen.press/articles/orpheus-turn-back-asli-erdogans-speech-babel-festival/

Aslı Erdoğan’a Özgürlük

Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu’nda yer aldığı ve yazmış olduğu birkaç yazısında düşüncelerini ifade ettiği için tutuklanan aydın, yazar ve gazeteci Aslı Erdoğan şahsında tutuklu gazeteci ve yazarların durumunu kamuoyunun dikkatine bir kez daha sunmak istedik.

26 Ekim 2016 günü İstanbul’da aktivistler Mehmet Atak ve Ayşegül Dinç’in çabaları ile Aslı Erdoğan’ın annesi Mine Aydostu, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, TİHV İstanbul temsilcisi Ümit Efe, Türkiye Yazarlar Sendikası 2. Başkanı Sema Aras, Pen-Türkiye Başkanı Zeynep Oral’ın katılımı ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdik.

Bu toplantıda başta Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay olmak üzere halen Türkiye cezaevlerinde bulunan 128 gazeteci ve yazarın bir an önce serbest bırakılmasını talep ettik. Bu toplantıda Türkiye’deki mevcut yönetimin tamamen otoriterleştiğini, OHAL’in otoriter uygulamalara bahane yapıldığını, ifade ve basın özgürlüğünün tamamen sınırlandırılıp yasaklandığını ve böylece halkın gerçeğe ulaşma hakkının engellendiğini ifade ettik. Bu toplantıda başta insan hakları savunucuları olmak üzere Emek, Barış, Özgürlük ve Demokrasi Güçlerinin ortak dayanışma temelinde direnme haklarını kullanarak hak ihlalleri ile baş etme kararlılığında olduğunu ifade ettik.

İHD, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve yeniden “İfade-Basın Özgürlüğü” kampanyası ile tutuklu gazeteci ve yazarların özgürlüğüne kavuşması konusundaki kararlılığını ifade etmiştir.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ