градoт во црвена наметка

Пишувањето за градот и размислувањето за суштината на пишувањето се испреплетуваат во прекрасни лирско-есеистички пасажи низ целиот роман. Асли Ердоган е авторка којашто со голема умешност ги доловува длабоките психолошки нијанси на ликовите и внесува нагласена лиричност во настаните.

Страни : 196

Издавачка куќа : Готен, 2013