Asli Erdogan til Sølvbergets 30-årsdag

Kapittel og ICORN er vertskap for den tyrkiske forfatteren Asli Erdoğan under Sølvbergets 30-årsfeiring lørdag 4. november. Hennes historie eksemplifiserer viktigheten av Sølvbergets internasjonale arbeid for ytringsfrihet.

https://www.xn--slvberget-l8a.no/Kapittel/Historisk-Kapittel/Kapittel-17/Asli-Erdogan-til-Soelvbergets-30-aarsdag

%d bloggers like this: